RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W JACZOWIE

Wioletta Olejnikdyrektor, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Bogusława Molińskawicedyrektor, nauczyciel matematyki, informatyki
Agnieszka Wodnickanauczyciel matematyki, informatyki, wychowawca kl. 4
Anna Szyszkowskanauczyciel matematyki, informatyki
Roman Bochanysznauczyciel fizyki
Aneta Kantowicznauczyciel języka polskiego
Ewa Weryszkonauczyciel języka polskiego, wychowawca kl. 6a
Beata Kalinowska – Augustyniaknauczyciel języka polskiego
Magdalena Łojkonauczyciel języka angielskiego, wychowawca kl. 8a
Monika Krzymińskanauczyciel języka angielskiego, wychowawca kl. 5a
Magdalena Jagucaknauczyciel języka niemieckiego
Beata Jaworskanauczyciel biologii, geografii i EDB, wychowawca kl. 7b
Magdalena Nadymusnauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, geografii, biologii, wychowawca kl. 2b
Robert Wrzesińskinauczyciel historii, techniki, WOS i WDŻ
Przemysław Mazannauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca kl. 7a
Paulina Wolaninnauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca kl. 6b
Mariola Dubowskanauczyciel muzyki, nauczyciel edukacji muzycznej
Agnieszka Woźnynauczyciel chemii
Katarzyna Kaczochanauczyciel plastyki, wychowawca świetlicy
ks. Piotr Matusnauczyciel religii
Katarzyna Mońkanauczyciel religii, wychowawca świetlicy
Elżbieta Urbanowicz-Przysiężnanauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. 1b
Agnieszka Weinert-Piotrowskanauczyciel edukacji polonistycznej
Anna Kardasznauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. 3b
Karolina Wróbelnauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. 2a
Beata Nadymusnauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel bibliotekarz, wychowawca kl. 1a
Julita Zwolińskapedagog, wychowawca świetlicy
Karolina Gałkapsycholog
Warowna Edytaterapia Biofeedback
Eulalia Kapuścioktyflopedagogika
Anna Tondelnauczyciel bibliotekarz
Aneta Wasiluknauczyciel doradztwa zawodowego
Katarzyna Garbackanauczyciel wspomagający
Magdalena Kędzioranauczyciel wspomagający
Emilia Walczaklogopeda
Małgorzata Kostekwychowawca świetlicy