Ósmoklasiści znajdą tutaj wszelkie potrzebne informacje dotyczące

terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących,
pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia

////////////////////////////////////////////////\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

TUTAJ

///////////////////////////////////////////////\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie/

Wioletta Olejnik