Zwracamy się z prośbą do Państwa o podjęcie stosownych działań w domu, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu  się  wszawicy.

Proponujemy zatem:

  1. Systematycznie sprawdzać czystość włosów swoich dzieci.
  2. W przypadku zaistnienia wszawicy, należy zakupić środek p/wszawicy, dostępny w aptekach i stosować zgodnie z załączoną instrukcją.
  3. Uczciwie poinformować wychowawcę o wszawicy u dziecka.

Szkoła ze swej strony podejmuje również działania.

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie