ABSOLWENCI KLAS ÓSMYCH!

Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty w sekretariacie szkoły

w dniu 06.07.2023 r.

od godz. 7:15 do godz. 15:00.

          Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej

      im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie