Dnia 23 marca 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 14 im. Henryka III Głogowskiego w Głogowie odbył się III Powiatowy Konkurs Wiedzy Ogólnej „Wiem wszystko” dla uczniów klas trzecich.

Celem konkursu było:

– rozwijanie zainteresowań i wzbogacanie wiadomości uczniów w ramach różnych dziedzin wiedzy,
– rozbudzanie dociekliwości intelektualnej i poznawczej dzieci w młodszym wieku szkolnym,
– stworzenie możliwości prezentacji posiadanej wiedzy i umiejętności, wykraczających poza program nauczania danej klasy,
– wdrażanie do samokształcenia i pogłębiania wiedzy szkolnej,
– wspieranie ucznia uzdolnionego i umożliwienie mu osiągniecie sukcesu.

Naszą szkołę reprezentowali Bartosz Richard z klasy III a oraz Kacper Mazur z klasy III b.

Na pamiątkę udziału w konkursie uczniowie otrzymali dyplomy oraz upominki.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej nauce!

Opracowała: Beata Nadymus

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej

 im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie