II ETAP REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

II ETAP REKRUTACJI  DO KLASY PIERWSZEJ – ETAP UZUPEŁNIAJĄCY

Komisja Rekrutacyjna przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie informuje, że zakończył się II etap postępowania rekrutacyjnego kandydatów do klasy pierwszej. 

Lista osób zakwalifikowanych   została wywieszona na tablicy ogłoszeń  (wejście od strony szatni).

Rodzice kandydatów spoza obwodu szkoły,  zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym zobowiązani są do dnia 20 maja 2022 r. złożyć w sekretariacie szkoły OŚWIADCZENIE WOLI (dokument do pobrania poniżej)

Podanie do publicznej wiadomości przez przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej listy kandydatów przyjętych do klasy pierwszej odbędzie się w terminie do 24 maja 2022 r.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Julita Zwolińska

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie