Komisja Rekrutacyjna przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie informuje, że zakończył się II etap postępowania rekrutacyjnego kandydatów do klasy pierwszej.

Lista osób  została wywieszona na tablicy ogłoszeń  ( wejście od strony szatni).

Rodzice kandydatów spoza obwodu szkoły,  zakwalifikowanych  w postępowaniu uzupełniającym zobowiązani są do dnia 24 maja 2023 r.

złożyć w sekretariacie szkoły

OŚWIADCZENIE WOLI (dokument dostępny w sekretariacie)

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Julita Zwolińska

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej

 im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie