Komisja Rekrutacyjna przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie informuje, że zakończył się I etap postepowania rekrutacyjnego kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025

Lista osób zakwalifikowanych   została wywieszona na tablicy ogłoszeń  ( wejście od strony szatni).

Termin rekrutacji  postępowania uzupełniającego trwa od 06.05.2024 r. do 17.05.2024 r.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej Julita Zwolińska

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie