Komisja Rekrutacyjna przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie informuje, że zakończył się I etap postępowania rekrutacyjnego kandydatów do klasy pierwszej. 

Lista osób zakwalifikowanych  została wywieszona na tablicy ogłoszeń  (wejście od strony szatni).

Termin postępowania uzupełniającego to 27.04.2023 r – 12.05.2023 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej listy wszystkich kandydatów przyjętych do klasy pierwszej odbędzie się w terminie do 26 maja 2023 r.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Julita Zwolińska

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie

Wioletta Olejnik