HARMONOGRAM ODJAZDÓW AUTOBUSÓW

PO UROCZYSTOŚCI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

W DNIU 24 CZERWCA 2022

1050Maniów, Łagoszów Mały, Modła, Kurowice (SP Jerzmanowa,),

1110Bądzów, Golowice, Potoczek, Gaiki, Zofiówka (SP Jerzmanowa)

1155Kurów Mały (SP Jerzmanowa, Przedszkole Jerzmanowa),

1215 – Jaczów, Smardzów (SP Jerzmanowa, SP Jaczów, Przedszkole Jerzmanowa, Jaczów)

1240Maniów, Łagoszów Mały, Modła, Kurowice (Przedszkole Jerzmanowa),

1300 – Bądzów, Golowice, Potoczek, Gaiki, Zofiówka (Przedszkole Jerzmanowa)

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie