Właśnie dotarła do nas świetna wiadomość:

uczennica klasy 3B, Klaudia Gorzelańczyk

zajęła I miejsce

w Powiatowym Konkursie Plastycznym

„Moja ulubiona postać z bajki lub filmu dla dzieci”

zorganizowanym w Szkole Podstawowej nr 14 w Głogowie.

Swoją konkursową pracę Klaudia wykonała z plasteliny,  bohaterem była tytułowa postać filmu „Shrek”.

Klaudia bardzo lubi tworzyć różnorodne  prace plastyczne.

Wychowawca: Elżbieta Urbanowicz-Przysiężna

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie