Od 1 stycznia nasza szkoła bierze udział w ekologicznej akcji Związku Gmin Zagłębia Miedziowego polegającej na zbiórce elektroodpadów.

Udział w zbiórce ma charakter edukacyjny, wpływa na rozwój świadomości ekologicznej uczniów. Jej głównym celem jest poszerzanie wiedzy dotyczącej sposobów prawidłowego pozbywania się i recyklingu elektroodpadów.

Praktycznym aspektem akcji jest zbiórka małogabarytowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W ramach prowadzonej akcji, zbiórce podlega wyłącznie małogabarytowy, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (małe RTV/AGD) np. zabawki elektryczne i elektroniczne, miksery, tostery, żelazka, kalkulatory, słuchawki, telefony, tablety itp., których najdłuższa krawędź nie przekracza 40 cm.

Placówki, których uczniowie zbiorą największą masę elektroodpadów w przeliczeniu na liczbę uczniów uczęszczających do szkoły, zostaną nagrodzone.  Dodatkowo upominki otrzyma także pięciu najbardziej zaangażowanych w akcję uczniów każdej ze szkół.

Serdecznie zachęcamy do udziału w akcji wszystkich naszych uczniów.

Koordynator akcji – Magdalena Nadymus

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie