********REAGUJ**********

Opracowała: Julita Zwolińska

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie