Cykl zajęć „Sportowiec – harmonijny rozwój” realizowany na pływalni „Chrobry”
Cykl zajęć „Sportowiec – harmonijny rozwój” realizowany na pływalni „Chrobry”

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie realizują program „Sportowiec  – harmonijny rozwój” finansowany przez Gminę Jerzmanowa.

Zajęcia skierowane są do uczniów klas IV – VIII i obejmują grupę 30 osób. Każdy z wyjazdów podzielony jest na dwie części: pierwsza obejmuje zajęcia  psychoedukacyjne prowadzone w oparciu o program fundacji Michaela Phelpsa, druga część to doskonalenie elementów pływania. Zajęcia w pływalni prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów i koordynowane przez p. Piotra Czyża. Realizacja projektu zaplanowana jest na okres grudzień – czerwiec i dotyczy wybranych sobót miesiąca. Pełna informacja dotycząca transportu, terminów i godzin odjazdu i przyjazdu, jak również opieki w środkach transportu jest bezpośrednio przekazywana do rodziców uczniów, którzy zdeklarowali chęć uczestnictwa w projekcie. Za opiekę i koordynowanie wyjazdów odpowiedzialni są nauczyciele Szkoły Podstawowej w Jaczowie: Anna Tondel i Przemysław Mazan.

Opracował: Przemysław Mazan

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie