Celem pracy psychologa szkolnego jest działanie na rzecz prawidłowego rozwoju psychiki i osobowości uczniów, przy współpracy z pedagogiem szkolnym, wychowawcami oraz specjalistami.

Pomoc psychologiczna – spotkanie, rozmowa – próba znalezienia innego spojrzenia na sytuację, uporządkowanie myśli i uczuć, kreatywne szukanie rozwiązań, możliwość „wygadania” się w życzliwej i przyjaznej atmosferze.
Warsztaty, zajęcia indywidualne i grupowe wspierające kompetencje emocjonalno – społeczne
Pomoc mediacyjna i interwencyjna w sytuacji problemowej i kryzysowej w szkole, klasie.
Konsultacje z rodzicami i nauczycielami w celu wspólnego rozwiązywania problemów i polepszenia komunikacji.

Kiedy psycholog szkolny może pomóc?

 ·  Czujesz, że nikt Cię nie rozumie,

·  Nie potrafisz dogadać się z kolegami, rodzicami, nauczycielami,

·  Masz kłopoty rodzinne,

·  Chcesz porozmawiać o swoich problemach,

·  Masz trudności z nauką, w kontaktach z innymi ludźmi

·  Wiesz o problemach przyjaciół, ale nie wiesz, jak im pomóc,

·  Chcesz podzielić się swoim sukcesem,

·  Masz problem, z którym sam nie umiesz sobie poradzić

·  Jesteś zainteresowany rozwojem własnego potencjału

·  Doświadczasz sytuacji kryzysowej (śmierć, rozwód rodziców, choroba w rodzinie, przeprowadzka)

·  Chcesz pogadać o tym, co Cię denerwuje

·  Doświadczasz agresji ze strony kolegów lub sam jesteś agresywny

·  Masz poczucie, że coś zagraża Twojemu zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu