DZIEŃ BEZ PLECAKA (2)

Zachęcamy do udziału!

SU

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie