Podczas II wojny światowej, 81 lat temu, tj. 19 kwietnia 1943 roku wybuchło powstanie w getcie warszawskim.

Była to pierwsza akcja zbrojna o dużej skali, podjęta przez polskie organizacje podziemne przeciwko III Rzeszy. Bezpośrednią przyczyną powstania była decyzja o likwidacji getta, podjęta w ramach realizowanego przez Niemców planu zagłady europejskich Żydów.

Powstańcy biorący udział w walkach w getcie,  mimo, że nie mieli realnej możliwości odniesienia sukcesu w tej walce, stali się symbolem oporu ludności żydowskiej wobec działań władz niemieckich.

Większość z nich zginęła, jedynie kilku grupom udało się uciec z getta i znaleźć schronienie na aryjskiej stronie. Wielu z nich nie doczekało jednak końca wojny, zginęli walcząc w oddziałach partyzanckich, w powstaniu warszawskim lub zostali wydani Niemcom.

Symbolem pamięci o tych dramatycznych wydarzeniach są żółte kwiaty – żonkile. Otóż ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod pomnik Bohaterów Getta i składał bukiet żółtych kwiatów, by oddać hołd poległym towarzyszom. Żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu.

Nasza szkoła również włączyła się w akcję, której towarzyszy hasło „Łączy nas pamięć” wierząc, że pamięć o przeszłości jest jedną z nadrzędnych wartości, które jednoczą Polaków i nadają nam wspólną tożsamość…

Opracował: Robert Wrzesiński

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie