We wrześniu 82 lata temu państwo polskie zostało zaatakowane z dwóch stron. 1 września uczyniły to hitlerowskie Niemcy, a 17 września 1939 roku, Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny napadła na Polskę. Związek Radziecki złamał tym samym pakt o nieagresji, który miał obowiązywać do końca 1945 roku. Rosjanie zaatakowali o 6.00 rano. Wprowadzili do Polski ponad 4 tysiące czołgów, 1800 samolotów i prawie 2 miliony żołnierzy, którym Polacy mogli przeciwstawić jedynie ponad 300 tysięcy żołnierzy. Propaganda sowiecka określała agresję na Polskę jako „wyprawę wyzwoleńczą” w obronie „ludności zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi”, które według różnych źródeł, objęły od kilkuset tysięcy do miliona obywateli polskich. Atak na Polskę od wschodu poważnie osłabił jej możliwości obronne i skrócił w konsekwencji opór. 

Później Niemcy i Sowieci podpisali układ modyfikujący pakt Ribbentrop-Mołotow. Zgodnie z nowymi postanowieniami, granica niemiecko-sowiecka przebiegała na linii Narwi, Bugu i Sanu. Pod okupacją sowiecką znalazło się ok. 201 tys. km², w tym, co najmniej 5 mln Polaków. Jeden z dodatkowych tajnych protokołów przewidywał współpracę obu państw w zwalczaniu polskich dążeń niepodległościowych.

Dziś mija 82 rocznica agresji ZSRR na Polskę. Pamiętajmy o tych bohaterach, którzy zginęli obronie Rzeczypospolitej.

Opracował: Robert Wrzesiński

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie