84 lata temu, tj.1 września 1939 r., wybuchła II wojna światowa. Atak nastąpił bez wypowiedzenia wojny, z północy, zachodu i południa. Rankiem niemiecki pancernik szkolny „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał Westerplatte (Wojskowej Składnicy Tranzytowej na terenie Wolnego Miasta Gdańska), bronionej przez ok. 200 polskich żołnierzy. Przez 7 dni bohatersko odpierali niemieckie ataki stając się symbolem oporu Polaków. Równocześnie niemieckie lotnictwo Luftwaffe przeprowadziło naloty na szereg polskich miast: bomby spadły m.in. na Wieluń, w którym zginęło ok. 1200 cywilów.

Od pierwszych dni Hitler realizował koncepcję wojny błyskawicznej. Ataki zostały przeprowadzone z morza, lądu i powietrza na całych długościach granic. Przewaga militarna wojsk niemieckich spowodowała przełamanie polskiego heroicznego oporu i wkroczenie wroga w głąb kraju.

Polscy żołnierze bili się dzielnie i ofiarnie, będąc osaczonymi z każdej strony przez ponad miesiąc. Pokonani na polu bitwy nie przestali wierzyć w zwycięstwo, kontynuując walkę z okupantem niemieckim i radzieckim w konspiracji.

II wojna światowa była największą i najkrwawszą wojną w historii ludzkości, w której Polska poniosła olbrzymie straty i szkody również wśród ludności cywilnej. Działania wojenne zakończyły się w 1945 roku.

Opracował: Robert Wrzesiński

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie