W dniu 1 maja przypada Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Na całym świecie obchodzony jest od 1890 r., dla uczczenia pamięci strajkujących robotników, którzy polegli podczas pacyfikacji pochodów w Chicago w 1886 r. 1 Maja w Polsce jest świętem państwowym oraz dniem ustawowo wolnym od pracy od 1950 r. W okresie Polski Ludowej, było to jedno z największych świąt w roku, związane z jego nieodłącznym elementem  – pochodem pierwszomajowym. Ta tradycja wciąż jest kontynuowana w Polsce – jednak już nie z takim rozmachem jak niegdyś.

W dniu 1 maja przypada Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Na całym świecie obchodzony jest od 1890 r., dla uczczenia pamięci strajkujących robotników, którzy polegli podczas pacyfikacji pochodów w Chicago w 1886 r. 1 Maja w Polsce jest świętem państwowym oraz dniem ustawowo wolnym od pracy od 1950 r. W okresie Polski Ludowej, było to jedno z największych świąt w roku, związane z jego nieodłącznym elementem  – pochodem pierwszomajowym. Ta tradycja wciąż jest kontynuowana w Polsce – jednak już nie z takim rozmachem jak niegdyś.

W dniu 1 maja 2024 r. przypada też 20-lecie wstąpienie Polski do UE. W tym roku dzień 1 maja ma więc szczególne, podwójne znaczenie!

Droga Polski do członkostwa w Unii Europejskiej rozpoczęła się w zasadzie już w 1989 roku, gdyż demokratyczne państwo prawa i wolnorynkowa gospodarka były warunkiem koniecznym przystąpienia do UE. Oficjalne negocjacje natomiast rozpoczęły się w 2003 roku i trwały rok. W dniach 7 i 8 czerwca 2003 roku odbyło się referendum akcesyjne, w którym zdecydowana większość obywateli (77,45%) opowiedziała się za członkostwem w UE, a 1 maja 2004 roku Polska stała się jej pełnoprawnym członkiem wraz z dziewięcioma innymi państwami. Było to największe w historii rozszerzenie UE

Integracja z Unią Europejską przyniosła nam wiele korzyści, min.: swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału, wzrost gospodarczy czy dostęp do funduszy unijnych. Spełniło się jedno z marzeń kilku pokoleń Polaków, którzy widzieli miejsce swojej Ojczyzny wśród państw demokratycznych, szanujących prawa człowieka, budujących swoją przyszłość w oparciu o rozwój gospodarczy, pokojowe relacje i podnoszenie jakości życia swoich obywateli.

Już niedługo w naszej szkole świętować będziemy Dzień Unii Europejskiej. Fotorelacja wkrótce!

Opracował: R. Wrzesiński

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sieniewicza w Jaczowie