E-dziennik
Historia wpisów
Czerwiec 2021
P W Ś C P S N
« Maj    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
Archiwa

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Klasy I-III pracują nadal w systemie stacjonarnym.

Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc/50 proc) wg. poniższego harmonogramu.

Godziny pracy świetlicy pozostają bez zmian tj. od godz. 6:30 do godz. 16:00

Autobus szkolny kursuje bez zmian

 

Harmonogram nauczania hybrydowego w klasach 4-8

 

Data Klasa Forma realizacji zajęć
17.05.2021 r. Poniedziałek 4, 6a, 6b Zajęcia stacjonarne
5, 7a,7b, 8 Nauka zdalna
18.05.2021 r. Wtorek 4, 6a, 6b Zajęcia stacjonarne
5, 7a,7b, 8 Nauka zdalna
19.05.2021 r. Środa 4, 7b, 8 Zajęcia stacjonarne
5, 6a, 6b, 7a Nauka zdalna
20.05.2021 r. Czwartek 5, 7a, 8 Zajęcia stacjonarne
4, 6a, 6b, 7b Nauka zdalna
21.05.2021 r. Piątek 5, 7a, 8 Zajęcia stacjonarne
4, 6a, 6b, 7b Nauka zdalna
24.05.2021 r. Poniedziałek 5, 6a, 6b, 7b Zajęcia stacjonarne
4, 7a, 8 Nauka zdalna
25-27.05.2021 r. Egzamin klas 8 – dni wolne od zajęć dydaktycznych
28.05.2021 r. Piątek 5,7a,7b Zajęcia stacjonarne
4, 6a, 6b, 8 Nauka zdalna

 

Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkole.

Zajęcia lekcyjne będą odbywały się według aktualnego planu lekcji umieszczonego na dzienniku elektronicznym.

4 VI 2021r  dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas I-VIII.

 

 

Szanowni Rodzice!

Dziecko do szkoły przychodzi zdrowe, bez objawów chorobowych.

Prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

 Z poważaniem

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie

 

PROCEDURA REALIZACJI NAUCZANIA W UKŁADZIE HYBRYDOWYM

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W JACZOWIE

Podstawy prawne:

▪ Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),

▪ Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

 ▪ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),

 ▪ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U z 2020r. poz. 493)

▪ Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020r. poz. 780).

▪ Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych

▪ Rozporządzenie MEN z dnia 16 października 2020r.zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

▪ Rozporządzenie MEN z dnia  29 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Procedura ma na celu:

zapewnienie realizacji podstawy programowej w tak zwanej formule hybrydowej dla uczniów fizycznie uczestniczących w zajęciach oraz dla uczniów realizujących zajęcia w formule kształcenia zdalnego.

Do przestrzegania procedury zobowiązani są:

wszyscy pracownicy szkoły, dyrektor oraz uczniowie. Przed uruchomieniem realizacji zadań dydaktycznych dla poszczególnych oddziałów dyrektor wspólnie z nauczycielami:

▪ Ustala liczbę klas biorących udział w zajęciach stacjonarnych

▪ Ustala liczbę klas pracujących zmianowo Zasady pracy Zgodnie z Rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poszczególne zajęcia w klasach są realizowane przez:

▪ zajęcia dydaktyczne

▪ zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

▪ zajęcia rewalidacyjne

 

Nauczanie hybrydowe polegać będzie na pracy zdalnej oraz pracy stacjonarnej.

Uczniowie pracują z zachowaniem ustalonego planu lekcji.

Plan lekcji na obecną chwilę nie będzie modyfikowany.

Uczniowie będą oceniani zgodnie z PSO i zapisami statutowymi.

Nauczanie zdalne polega na kontaktowaniu się nauczycieli z uczniami i rodzicami za pomocą dziennika elektronicznego. Nauczyciele odnotowują frekwencję uczniów i dokonują wpisów tematów w e-dzienniku. Sposób usprawiedliwiania nieobecności nie ulega zmianie. Kontakt z rodzicami i uczniami jest prowadzony za pomocą e-dziennika, e-mailowo lub telefonicznie.

Uczniowie uczący się w formie zdalnej mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach w terminach wyznaczonych obowiązującym planem lekcji. Forma pracy w przypadku nauczania indywidualnego jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb uczniów w porozumieniu z dyrektorem, nauczycielem, uczniem i jego rodzicami. Zajęcia z uczniami zdolnymi, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze oraz konsultacje są realizowane w formie hybrydowej (zdalnie i tradycyjnie) z dokonywaniem odpowiednich wpisów w e-dzienniku. W sytuacji prowadzenia i uczestnictwa w stacjonarnej formie zajęć dalej obowiązują zasady bezpieczeństwa: stosownie maseczek, zachowanie dystansu społecznego, dezynfekcja, unikanie gromadzenia się osób jak i ograniczenie dostępu osób obcych do szkoły.

Przypominamy: na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych. Nauczanie zdalne ma być realizowane w formie lekcji online prowadzonych przy użyciu ustalonych w szkole narzędzi internetowych tj. Classroom.

Psycholog i pedagog szkolny wspiera uczniów mających problemy, jak również rodziców i nauczycieli przy ich rozwiązywaniu. Nauczanie zdalne jest prowadzone ze szkoły.  Wychowawca ma obowiązek ścisłej kontroli frekwencji i zgłaszania telefonicznie przypadków występowania zachorowań/podejrzeń na Covid-19. Zobowiązuje się nauczycieli do wpisywania frekwencji jak najszybciej po rozpoczęciu zajęć ze względu na codzienną konieczność kontroli przebiegu nauczania i jej sprawozdawania do organu prowadzącego i KO. Liczba godzin przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne w szkole w formule stacjonarnej nie ulega zmianie.

Procedura obowiązuje od 17 maja 2021 r. do 28 maja 2021 r.

Wytyczne_MEiN,_MZ_i_GIS_dla SP Jaczów

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie

Filtr tematów
Nadchodzące wydarzenia
  • No upcoming events
AEC v1.0.4