„…to nie mury tworzą klimat szkoły

ale ludzie, którzy w niej przebywają”. 

Zapraszamy na wirtualny spacer po szkole.

Opracowały:

Agnieszka Weinert – Piotrowska

Anna Kardasz

Magdalena Nadymus

Agnieszka Wodnicka

Mariola Dubowska

Beata Nadymus

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej

 im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie