Z Sienkiewiczem do Poznania

 Miesiąc maj już za nami. Tradycją naszej szkoły jako placówki Sienkiewiczowskiej jest kultywowanie pamięci o naszym patronie i zaznajamianie uczniów z jego twórczością i działalnością.

W ramach projektu szkolnego „Praca z patronem” uczniowie klas 6-8 mogli udać się  29 maja 2024r. do Poznania i tam w Muzeum Henryka Sienkiewicza poznać tajniki pracy pisarskiej naszego patrona. Taka  żywa lekcja historii literatury przybliżyła społeczności szkolnej sylwetki klasycznych postaci Sienkiewiczowskich. Uczniowie mogli poznać Onufrego Zagłobę czy Marka Winicjusza. Na nowo mogli przeżyć przygody Stasia i Nel. Poczuli atmosferę biedermeierowskiego gabinetu Sienkiewicza i podziwiali kopię Nagrody Nobla „Litwosa”.

            W tym samym dniu uczniowie zapoznali się także w Muzeum Poznańskiego Czerwca 1956 z innym wycinkiem historii naszej niepodległości, gdzie w muzeum multimedialnym przeżywali żywą lekcję historii robotników z Zakładu Przemysłu Metalowego im. Józefa Stalina. Uczniowie obejrzeli replikę pokoju przesłuchań, a także  brali udział w zaaranżowanym przesłuchaniu w sali sadowej.

            Ta żywa lekcja historii odbyła się dzięki niezwykłemu zaangażowaniu naszych uczniów i ich rodziców oraz dofinansowaniu projektu ze strony Dyrekcji Szkoły. 

                                                                                                                      Ewa Weryszko

Nauczyciel języka polskiego

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sieniewicza w Jaczowie

Obejrzyjcie relację