wycieczka do Poznania

W maju ponad 80 uczniów z naszej szkoły wybrało się na  edukacyjną wycieczkę do Poznania w ramach programu ,,Poznaj Polskę”. Celem projektu realizowanego przez MEiN jest zachęcenie dzieci i młodzieży  do czynnego poznawania  Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Poznawanie miasta uczniowie wraz z przewodnikiem i opiekunami rozpoczęli od wizyty w największej w Polsce Palmiarni.  W kolekcji Palmiarni znajduje się około 17 tysięcy roślin siedmiuset gatunków i odmian z krajów o klimacie śródziemnomorskim, subtropikalnym, tropikalnym, a także tych z sawanny i pustyni. W obiekcie znajduje się także pierwsze publiczne akwarium w Polsce, które eksponuje ponad 170 gatunków ryb z różnych stron świata oraz około 40 gatunków roślin wodnych.

Kolejnym punktem wycieczki było ZOO w Poznaniu, gdzie uczniowie z dużym entuzjazmem podziwiali zwierzęta z różnych zakątków świata.

W Muzeum Narodowym dzieci uczestniczyły w lekcji pt. „Opowieść o sztuce”. W trakcie zajęć w galerii mieli możliwość otwarcia się na kontakt z dziełem sztuki oraz nauki patrzenia i analizowania sztuk plastycznych. Cennymi elementami spotkania były interakcja, wymiana wzajemnych doświadczeń i spostrzeżeń. Spacer po galerii urozmaicony był aktywnościami i zadaniami. Podczas lekcji uczestnicy przypomnieli sobie podstawowe tematy w sztuce – takie jak: portret, martwa natura, pejzaż, scena rodzajowa, abstrakcja – podejmując refleksję nad atrakcyjnością i trudnością każdego z nich.

Ponadto uczniowie zwiedzili Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza poświęcone patronowi naszej szkoły. Podczas przechadzki po ekspozycji muzealnej, zorganizowanej w XIX-wiecznych salonowych wnętrzach, w otoczeniu eksponatów i dzięki multimediom uczniowie zapoznawali się z historią życia i twórczości pisarza. Muzeum otwarto 10 czerwca 1978 ze zbiorów prywatnych kupca Ignacego Mosia, który był entuzjastą pisarza i kolekcjonerem pamiątek po nim. Wśród najcenniejszych eksponatów prezentowanych w Muzeum znajdują się: replika medalu Nagrody Nobla z 1905 r., przyznanej Sienkiewiczowi za całokształt twórczości, kolekcja rzeźbiarza Franciszka Ksawerego Blacka, rękopisy utworów, m. in. fragment Potopu, pamiętnik pierwszej narzeczonej Henryka Sienkiewicza – Marii Kellerówny, a także projekty scenografii do filmu „W pustyni i w puszczy” z 1973 r. Ważną część zbiorów Muzeum stanowi księgozbiór, obejmujący prawie 5 000 pozycji, na który składają się: czasopisma z pierwodrukami prasowymi, pierwsze wydania powieści, przekłady utworów Henryka Sienkiewicza na języki obce, m. in. chiński, hebrajski, arabski, wietnamski, armeński czy esperanto.

Na poznańskim Starym Rynku o godzinie 12 uczestnicy wycieczki oglądali trykanie koziołków.

Ostatnim punktem wycieczki był Stary Browar – Centrum Handlu i Sztuki, gdzie uczniowie zjedli obiad.

Opracowała: Magdalena Nadymus

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie