Życie i zdrowie ludzkie są bezcenne, dlatego każdy z nas powinien znać zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia. 12 kwietnia 2022 r. zorganizowano warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas pierwszych.

Zajęcia poprowadzili pani Wioletta Cyran i pan Tomasz Wijatkowski, strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczowa. Celem szkolenia było wyrobienie odpowiednich postaw u dzieci oraz przygotowanie ich do natychmiastowego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia poszkodowanego. Dzięki szkoleniu dzieci nauczyły się, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy, jak zadbać o bezpieczeństwo własne, jak prawidłowo reagować i wezwać pomoc.

Dyrektor Szkoły Pani Wioletta Olejnik kieruje serdeczne podziękowania do Pana Józefa Przebiędy – Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczowie oraz strażaków OSP w Jaczowie za przeprowadzenie warsztatów.

Opracowała: Magdalena Nadymus

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie