ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W JACZOWIE

(podręczniki i ćwiczenia do religii rodzice zakupują we własnym zakresie, klasy czwarte wstrzymują się z zakupem do początku września)

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie