Zapisy uczniów klas I-III do świetlicy szkolnej .

Świetlica jest wyjątkowym miejscem w szkole. To przestrzeń, w której dzieci mają okazję do spędzania czasu ze swoimi rówieśnikami.

Każdy może znaleźć tu coś dla siebie.

Drodzy Rodzice, aby zapisać dziecko należy wydrukować i wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy i dostarczyć ją do sekretariatu szkoły

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15.

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie