Dnia 16 listopada 2023r. odbyła się w naszej szkole bardzo ważna uroczystość  – Ślubowania i Pasowania na Ucznia Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie. Do społeczności szkolnej przyjętych zostało 28 nowych uczniów.

W tym ważnym dniu udział wzięli pani Wioletta Olejnik Dyrektor Szkoły, pani Monika Krawczyk – Szews Starszy inspektor ds. oświaty, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, starsi uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz wychowawczynie uczniów klas pierwszych.

Pierwszoklasiści zaprezentowali bogaty program artystyczny, przygotowany wcześniej pod okiem swoich wychowawczyń pani Beaty Nadymus i Pani Katarzyny Kalicińskiej. Pokazali, że potrafią pięknie śpiewać i tańczyć poloneza oraz recytować wiersze. Uroczystość prowadzili uczniowie z klasy IV A Hanna Jedut i Karol Król.

Po części artystycznej w niezwykle podniosłej atmosferze,  na Sztandar Szkoły Pierwszaki ślubowały:

Dbać o honor Szkoły i sławić jej imię.

Wcielać w życie ideały naszego Patrona – Henryka Sienkiewicza.

Kształtować postawę mądrego, odważnego i dobrego człowieka

oraz wzorowo wypełniać obowiązki ucznia ”.

Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor Wioletta Olejnik dokonała pasowania na ucznia oraz wspólnie z wychowawcami wręczyła Pierwszoklasistom dyplom oraz upominki.

Tego dnia uczniowie klas pierwszych otrzymali wiele życzeń. Pani Dyrektor złożyła rodzicom i dziadkom gratulacje, dzieciom życzyła wiele radości, dużo sukcesów i samych wspaniałych ocen. Następnie pani Monika Krawczyk – Szews odczytała list od pana Wójta Lesława Golby i przekazała cukierki dołączone do życzeń.

Starsi koledzy i koleżanki z klas drugich i trzecich wraz z wychowawcami także składali najserdeczniejsze życzenia oraz wręczyli piękne laurki, medale, zakładki do książek i słodycze.

Na pamiątkę uczniowie otrzymali dyplomy zakupione przez Radę Rodziców oraz prezenty niespodzianki ufundowane przez Rodziców pierwszoklasistów.

Na zakończenie pani Dyrektor Wioletta Olejnik podziękowała wychowawczyniom klas pierwszych za organizację tej pięknej uroczystości, uczniom z klasy IV A za prowadzenie i czynny udział. Podziękowania skierowane zostały też dla wszystkich osób, które zaangażowały się w przygotowania.

Po zakończonej akademii nasi bohaterowie wraz z rodzicami i nauczycielami udali się na słodki poczęstunek zorganizowany przez swoich rodziców.

Wszystkim Pierwszoklasistom w tak ważnym dla nich dniu życzymy wielu sukcesów na nowej drodze obowiązków szkolnych.

Opracowała: Beata Nadymus

Oprawa fotograficzna: Agnieszka Paś

Film: Katarzyna Mońka

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie