SPOTKANIE JASEŁKOWE

9:00 – 9:30 Spotkanie z wychowawcami klas 1-8 w budynku w Jaczowie.

9:30- 11:30 Jasełka szkolne, wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek.

W dniu 22 grudnia 2023 r. uczniów ze Smardzowa przywożą do szkoły i odbierają ze szkoły rodzice/opiekunowie.

Świetlica szkolna pracuje bez zmian.

Wioletta Olejnik 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie