SPOTKANIE JASEŁKOWE

9:00- 10:00 Spotkanie z wychowawcami klas 1-8 w budynku w Jaczowie.

10:00- 12:00 Jasełka szkolne, wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek

12:00 Odwozy według harmonogramu.

W dniu 22 grudnia 2022 r. świetlica szkolna pracuje bez zmian.

Wioletta Olejnik 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie