Dnia 11 maja 2023 roku uczniowie klas trzecich naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty.

Sprawdzian składał się z kilku części: języka polskiego, matematyki i przyrody. Treści polonistyczne podzielone były na: słuchanie ze zrozumieniem pt. „Poznajemy Polskę” i czytanie ze zrozumieniem pt. „Wycieczka  na ekranie”. W części matematycznej dzieci rozwiązywały zadania otwarte i zamknięte związane tematycznie z wycieczką, a w części przyrodniczej pisały test pt. „Co powiedziałaby nam rzekotka?”.

Pracę uczniów poprzedził film terapeutyczny z Bratkiem oraz słowa wsparcia od pani dyrektor Wioletty Olejnik, która życzyła naszym trzecioklasistom powodzenia.

Był to ich pierwszy poważny sprawdzian, którego wyniki pozwolą poznać kompetencje uczniów po trzech latach edukacji i przygotować ich do dalszego etapu nauki. Nad prawidłowym przebiegiem sprawdzianu czuwały wychowawczynie pani Elżbieta Urbanowicz – Przysiężna i pani Beata Nadymus.

Opracowała: Beata Nadymus

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie