Kolejny wielki sukces naszych uczniów!

Dnia 11 listopada 2021 roku, podczas Święta Niepodległości w Jerzmanowej zostały ogłoszone wyniki Dyktanda Gminnego „z Janem Pawłem II”.

Tytuł JERZMANOWSKIEGO MISTRZA ORTOGRAFII A. D. 2021 oraz wyjątkową statuetkę otrzymali uczniowie naszej szkoły:

Piotr Mońka z klasy VI a –  w kategorii uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych

Dominika Syczewska z klasy VIII b  –  w kategorii uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych

W Dyktandzie Gminnym nasi uczniowie zdobyli także w kategorii uczniowie klas IV – VI:

II miejsce  Aleksandra Bielska z klasy IV b

III miejsce  Liliana Dubienko z klasy VI a

w kategorii uczniowie klas VII – VIII:

II miejsce  Wanessa Niechciał z klasy VIII b

Tytuł ORTOGRAFICZNEJ KLASY A. D. 2021 w kategorii klas VII – VIII oraz statuetkę otrzymała klasa VII a ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie. Statuetkę wraz z dyplomem i słodką niespodzianką wręczył Pan Wójt Lesław Golba  oraz Pani Barbara Reszczyńska uczniowi z klasy VII a – Tomaszowi Nadymus, który w imieniu całej klasy odebrał gratulacje. Wygrać nie było łatwo, należało wykazać się dużą wiedzą na temat zasad poprawnej pisowni.

Tego dnia zostały również ogłoszone wyniki konkursu piosenki i pieśni patriotycznych, legionowych i żołnierskich pn. „Patriotyczna nutka”, który został zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej.

Oto laureaci z naszej szkoły:

I miejsce Natalia i Aleksandra Sulima z klasy IV b i VII b – w kategorii zespół

I miejsce Emilia Kantowicz z klasy VIII a – w kategorii solista 10 – 14 lat

III miejsce Hanna Jedut z klasy II a – w kategorii solista 6 – 9 lat

Podziękowania otrzymała Pani Beata Nadymus, która była szkolnym koordynatorem  Dyktanda Gminnego. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody, które wręczył wójt gminy Jerzmanowa Pan Lesław Golba i dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej Pani Barbara Reszczyńska.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie pani Wioletta Olejnik składa serdeczne gratulacje Uczniom, ich Rodzicom i Nauczycielom.

Życzymy dalszych sukcesów naszym Uczniom.

Opracowała: Beata Nadymus

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie