prezentacja

Opracował: Robert Wrzesiński

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie