1.  Warunkiem korzystania przez dziecko z obiadów jest złożenie przez rodziców/opiekunów karty zgłoszenia dziecka na obiady. Zapisy na obiady będą trwać do 9 września 2022 roku. Nie dotrzymanie tego terminu skutkować będzie zapisem dziecka na obiady od kolejnego miesiąca tj. od października.

2. Kartę zgłoszenia dziecka na obiady możecie Państwo pobrać ze strony internetowej szkoły www.spjaczow.pl w zakładce strefa rodzica/obiady lub ten sam dokument w wersji papierowej będzie dostępny w przedsionku wejścia do szatni uczniowskiej na tablicy ogłoszeń przy domofonie. Wypełniony dokument proszę przekazać wychowawcy dziecka lub wysłać na adres e-mailowy szkoły: a.jawna@spjaczow.pl do 9 września 2022 roku.

3. Opłata za obiady w roku szkolnym 2022/2023 wynosić będzie 5,00zł.

4.  Żywienie w stołówce szkolnej rozpoczynamy w poniedziałek 12 września 2022r.

  • poniedziałek zupa + pieczywo + jogurt lub owoc
  • od wtorku do piątku drugie danie +  kompot

Opłata  za obiady w miesiącu wrześniu wynosi 75,00zł

(15 dni x 5,00zł = 75,00zł )

5. Płatność wyłącznie na Nr konta – BS Głogów 35 8646 0008 0000 0600 2105 0001 do 16 września 2022r.

( w tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę ).

BARDZO PROSZĘ O NIEPRZEKRACZANIE TERMINU WPŁAT!

Uwaga!

Dokonanie przelewu za posiłki nie jest formą zapisu dziecka na obiady!