Pierwszego września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023. Z tej okazji, w Kościele Apostołów Szymona i Tadeusza Judy, odbyła się Msza Święta, podczas której Proboszcz Ksiądz Piotr Matus pobłogosławił nowy rok szkolny i przekazał serdeczne życzenia owocnej pracy i nauki.

W murach naszej szkoły miał miejsce uroczysty apel, podczas którego Pani Wioletta Olejnik, Dyrektor Szkoły, przywitała wszystkich gości, uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają swoją przygodę z edukacją.

W swoim przemówieniu Dyrektor Szkoły przypomniała o tragicznych wydarzenia, które miały miejsce 83 lata temu, nawiązała również do tragicznych losów ludzi, a zwłaszcza dzieci i młodzieży, którym wybuch wojny w Ukrainie odebrał marzenia. Ponadto Pani Dyrektor zaprosiła społeczność szkolną oraz przyjaciół szkoły na Jubileusz 75-lecia Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie, którego obchody odbędą się w październiku.

Pan Lesław Golba, Wójt Gminy Jerzmanowa powiedział wiele pochlebnych słów o naszej szkole, wyraził uznanie dla wysokiego poziomu nauczania, dbałości o wartości patriotyczne i solidne wychowanie młodzieży.

Równie istotnym elementem były gratulacje złożone paniom Beacie Nadymus i Paulinie Wolanin, które osiągnęły stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz pani Alicji Dosiak, która osiągnęła stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Gratulacje otrzymała również pani sekretarz Nina Malinowska z okazji jubileuszu swojej pracy.

Tego dnia Pani Dyrektor, Wioletta Olejnik przedstawiła wychowawców klas oraz przywitała nowych uczniów.

Zwieńczeniem uroczystości był występ Jagody Pytlewskiej, uczennicy klasy II b, która zaprezentowała utwór „Witaj szkoło”.

Opracowała: Magdalena Nadymus

Oprawa fotograficzna: Anna Tondel

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie