Komisja Rekrutacyjna przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie informuje, że zakończył się I etap postępowania rekrutacyjnego kandydatów do klasy pierwszej. 

Lista osób przyjętych  została wywieszona na tablicy ogłoszeń (wejście od strony szatni).

Termin postępowania uzupełniającego to 27.04.2022 r. – 10.05.2022 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej listy wszystkich kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej odbędzie się w terminie do 13 maja 2022 r.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Julita Zwolińska

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie