17 kwietnia 2023 r. rozstrzygnięty został Gminny Konkurs Plastyczny dla uczniów klas I – III o tematyce „Pożarnictwo” pod patronatem Prezesa Oddziału Gminnego ZOSP RP w Jerzmanowej Pana Lesława Golby.

Celem konkursu było zainteresowanie dzieci ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.

Ze zgłoszonych prac z naszej szkoły uczennica z klasy II a Weronika Cyran zajęła I miejsce i otrzymała dyplom z nagrodą ufundowaną przez Pana Lesława Golbę Wójta Gminy Jerzmanowa.

Gratulujemy Weronice i życzymy dalszych sukcesów!

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie

Zdjęcia, źródło: https://www.jerzmanowa.com.pl/