Punkt Przedszkolny

Ludek przedszkoleLudek przedszkolePunkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie został utworzony w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pt: „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Punkt Przedszkolny funkcjonuje od dnia 28 września 2009 r. do którego przyjęto 14 dzieci w wieku 3-5 lat. Dzienny wymiar godzin zajęć wynosił 3 godziny.

Od dnia 1 stycznia 2011 roku Punkt Przedszkolny finansowany jest z budżetu Gminy Jerzmanowa.

Z dniem 1 września 2011 roku dzienny wymiar godzin zajęć w Punkcie Przedszkolnym zwiększył się do 4 godzin.

Obecnie do Punktu Przedszkolnego uczęszcza 15 dzieci w wieku 2,5- 4 Lat.

Wychowawcą w Punkcie Przedszkolnym jest Pani mgr Sylwia Koszko.

 

* >> Najnowsze wieści z PP  << * 

 Przedszkolaki

Kadra:

– mgr Sylwia Koszko – wychowawca
– Ewa Borodziuk – pomoc nauczyciela
– mgr Aneta Kantowicz- logopeda
– mgr Ewa Kaczor- język angielski

Rada Rodziców: 

– Dorota Gizicka

– Judyta Woźniak

– Jacek Dziedzic

 

 

 

Szczegółowy rozkład dnia w Punkcie Przedszkolnym:

11:45- 12:45- Spacer, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Czytanie bajek.
12:45 - 13:45- Zajęcia dydaktyczne.
13:45- 14:45 Przerwa na posiłek. Zajęcia relaksacyjne, samoobsługowe, higieniczne.
14:45 - 15:45 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Plan zajęć:

Poniedziałek 11:45- 15:45
Wtorek 10:45- 15:15
Środa 11:45 - 15:45
Czwartek 11:45- 16:15
Piątek 11:45 - 15:45