Punkt Przedszkolny

Ludek przedszkoleLudek przedszkolePunkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie został utworzony w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pt: „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Punkt Przedszkolny funkcjonuje od dnia 28 września 2009 r. do którego przyjęto 14 dzieci w wieku 3-5 lat. Dzienny wymiar godzin zajęć wynosił 3 godziny.

Od dnia 1 stycznia 2011 roku Punkt Przedszkolny finansowany jest z budżetu Gminy Jerzmanowa.

Z dniem 1 września 2011 roku dzienny wymiar godzin zajęć w Punkcie Przedszkolnym zwiększył się do 4 godzin.

Obecnie do Punktu Przedszkolnego uczęszcza 12 dzieci w wieku 3, 4 i 5 Lat.

Wychowawcą w Punkcie Przedszkolnym jest Pani mgr Sylwia Koszko.

 

* >> Najnowsze wieści z PP  << * 

 Przedszkolaki

Kadra:

–  mgr Sylwia Koszko – wychowawca
– Ewa Borodziuk – pomoc nauczyciela
– mgr Irena Wołczyńska- logopeda
– mgr Ewa Kaczor- język angielski


Rada Rodziców: 

Wioletta Szubert- przewodniczący

Agnieszka Tłuczek- zastępca

Wioletta Cyran- skarbnik

 

 

ZAJĘCIA W PUNKCIE PRZEDSZKJOLNYM

w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie, ul. Główna 20

 

 

Dzień tygodnia Nazwa zajęć Nauczyciel prowadzący zajęcia Godziny
Poniedziałek Edukacja przedszkolna Sylwia Koszko 12:15-12:45
Zajęcia indywidualne z tyflopedagogiem Eulalia Kapuściok 12:15-12:45
Język angielski Ewa Kaczor 12:45-13:15
Edukacja przedszkolna Sylwia Koszko 13:15-16:45
Zajęcia indywidualne z psychologiem Karolina Gałka 13:40-14:10
Wtorek Edukacja przedszkolna Sylwia Koszko 12:45-14:00
Logopedia Irena Wołczyńska 14:00-14:45
Edukacja przedszkolna Sylwia Koszko 14:45-16:45
Środa Zajęcia indywidualne z logopedii Aneta Kantowicz 11;50-12:35
Edukacja przedszkolna Sylwia Koszko 12:45-13:35
Język angielski Ewa Kaczor 13:35-14:05
Edukacja przedszkolna Sylwia Koszko 14:05-17:15
Czwartek Edukacja przedszkolna Sylwia Koszko 12:45-16:45
Piątek Edukacja przedszkolna Sylwia Koszko 12:45-16:45