Logo frontera
E-dziennik
Historia wpisów
Kwiecień 2019
P W Ś C P S N
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Archiwa

KONKURS ORATORSKI “ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ H. SIENKIEWICZA”

REGULAMIN KONKURSU ORATORSKIEGO POŚWIĘCONEGO

ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI HENRYKA SIENKIEWICZA

 

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu Oratorskiego, zwanego dalej „Organizatorem”, jest

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie.

 1. Konkurs Oratorski, zwany dalej „Konkursem”, skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie.
 2. Celem Konkursu jest zachęcenie uczniów do doskonalenia sztuki wymowy, komunikacji językowej, prezentacji przed publicznością i głębszego poznania sylwetki patrona szkoły.
 3. Konkurs odbędzie się 24 stycznia 2019 r.

II Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

1.W Konkursie mogą brać udział uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie. Każda klasa zgłasza do Konkursu co najmniej jednego reprezentanta.

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie należy dokonać do 21 stycznia 2019 r.
 2. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, klasę oraz krótki opis przygotowanego przez siebie wygłaszanego wystąpienia na temat określony w niniejszym regulaminie.
 3. Osoby zgłaszające swój udział w Konkursie wyrażają zgodę na umieszczenie ich imion i nazwisk na stronie internetowej Organizatora.
 4. Udział w Konkursie polega na wygłoszeniu ze sceny samodzielnie przygotowanego wystąpienia na temat związany z tematem Konkursu. Zadaniem uczestników jest wygłoszenie monologu dotyczącego życia i twórczości Henryka Sienkiewicza. Uczestnicy mogą wcielić się w postać pisarza bądź wygłosić monolog o pisarzu.

6.Maksymalny, nieprzekraczalny czas występu uczestnika Konkursu nie może przekroczyć 10 minut.

 

III Kryteria i zasady oceny wystąpienia uczestników

 1. Oceny wypowiedzi uczestników dokonuje komisja złożona z nauczycieli wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły zwana dalej: „Komisją”.
 2. Przy ocenie, Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

1) konstrukcję wypowiedzi;

2) jasność i logiczność formułowanych myśli;

3) poprawność i spójność argumentacji;

4) poprawność wyrażania się;

5) sposób mówienia: wyrazistość, poprawność artykulacyjną, słyszalność, tempo wypowiedzi, stosowane pauzy, akcent, intonację, mimikę i gestykulację;

6) bogactwo użytego słownictwa;

7) kontakt ze słuchaczami;

8) ogólne wrażenie.

 1. Przy ocenie wystąpienia każdy z członków Komisji ma do dyspozycji od 0 do 5 punktów, które przyznaje osobno w dla każdego kryterium oceny, określonych w ust. 2.
 2. Przyznane przez każdego członka Komisji punkty sumuje się i następnie dodaje

do wyników uzyskanych od pozostałych członków Komisji.

5.Za przekroczenie limitu czasu Komisja ma prawo odebrać uczestnikowi od 1 do 5 punktów.

 1. Konkurs wygrywa ten uczestnik, który zdobędzie największą liczbę punktów. W

razie równiej ilości punktów uczestników o wygranej w Konkursie decyduje Komisja.

 1. Decyzję o wyniku Konkursu podejmuje i ogłasza Komisja.
 2. Decyzja Komisji jest ostateczna.

 

IV Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją i zobowiązaniem do respektowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgłaszających się w celach niezbędnych dla przeprowadzenia Konkursu.
 3. Osoby zgłaszające swój udział w Konkursie wyrażają zgodę na umieszczenie ich imion i nazwisk na stronie internetowej Organizatora.

Organizatorzy:

Zofia Głowacka

Aneta Kantowicz

Wioletta Olejnik 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie


Filtr tematów
Nadchodzące wydarzenia
 • No upcoming events
AEC v1.0.4