Logo frontera
E-dziennik
Historia wpisów
Lipiec 2019
P W Ś C P S N
« Cze    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archiwa

ZASADY postępowania rekrutacyjnego

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO w roku szkolnym 2018/2019

 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie zgłoszenia (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) lub wniosku (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły), które można pobrać ze strony internetowej szkoły www.spjaczow.pl  lub bezpośrednio w placówce.
 2. Wnioski niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
 3. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:
 • zarejestrowanie kandydata poprzez złożenie w sekretariacie szkoły prawidłowo

wypełnionego zgłoszenia bądź wniosku;

 • postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna;
 • podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;
 • postępowanie odwoławcze;
 • postępowanie uzupełniające w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.
 1. Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są obligatoryjnie.
 2. W przypadku uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się następujące kryteria określone przez organ prowadzący szkołę:
 • kandydat (dziecko), posiada rodzeństwo uczęszczające do szkoły, do której składany jest wniosek  – 20 pkt.;
 • kandydat (dziecko) kontynuuje naukę z grupą rówieśniczą z przedszkola – 15 pkt.;
 • miejsce pracy zawodowej rodzica/opiekuna prawnego oraz usytuowanie szkoły ułatwiają organizację opieki nad kandydatem (dzieckiem) – 10 pkt.;
 • rodzic kandydata (dziecka) jest absolwentem szkoły, do której składany jest wniosek – 5 pkt.;

HARMONOGRAM REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ                                                  IM. H. SIENKIEWICZA W JACZOWIE

Przyjmowanie zgłoszeń lub wniosków w sekretariacie szkoły:

 • I etap: 01 marca – 30 marca 2018r. do godz. 15:00
 • postępowanie uzupełniające; 26 kwietnia  – 04 maja 2018r.

Prace komisji rekrutacyjnej:

 • I etap: – 01-10 kwietnia 2018r.
 • postępowanie uzupełniające: 09 – 09 maja 2018r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

 • I etap: do 13 kwietnia 2018r.
 • postępowanie uzupełniające: do 10 maja 2018r.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu lub nie przyjęciu uczniów do szkoły:

 • I etap: do 25 kwietnia 2018r.
 • postępowanie uzupełniające: do 21 maja 2018r.
 • potwierdzenie przez rodzica/ prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej w postaci

pisemnego oświadczenia (dotyczy uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły): do 20 kwietnia 2018r. pierwszy etap rekrutacyjny); do 16 maja 2018r.(postępowanie uzupełniające).

Brak potwierdzenia woli podjęcia edukacji przedszkolnej lub edukacji szkolnej  będzie skutkowało wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych kandydatów i utratą miejsca w przedszkolu lub klasie pierwszej szkoły podstawowej.

ZGŁOSZENIE – obowiązuje uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

WNIOSEK – obowiązuje uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Wioletta Olejnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie

Filtr tematów
Nadchodzące wydarzenia
 • No upcoming events
AEC v1.0.4